Türetim Ekonomisi Derneği Aralık 2015’te, ekolojik ve sosyal açıdan adil iş modellerinin toplumsal yararlarıyla ilgili bilinç yaratmak; araştırmalar yürütmek ve toplumu türetim ekonomisinin çevre ve sürdürülebilir bir toplum inşası üzerindeki olumlu etkileri hakkında eğitmek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan, ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile türeticiler arasında doğrudan bir ilişki kurmak ve sürdürülebilir, döngüsel ve adil bir ekonominin tesisi için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bugün derneğin etki alanı içerisinde 100’ün üzerinde üretici ve 10 binin üzerinde türetici bulunmaktadır.

Adil bir Gelecek için Türetim Ekonomisi*

* Türetim ekonomisi içerisinde tüketici yerine türetici bulunduran yeni bir ekonomik sistem. Bu sistemde, üreticiler, ürünlerini ekolojik ve sosyal açıdan adil bir şekilde üretip kendi aralarında bir tedarik ağı kuruyor. Böylece kendi aralarında, yine kendilerinin oluşturmuş oldukları değerin artmasını sağlıyor. Türeticiler almış oldukları ürünlerle üreticileri desteklerken böyle bir ekonominin gelişmesini sağlıyor ve bu ekonomi ise mevcut tüketim ve kar maksimizasyonunun içine doğru büyüyor. Bu büyüme sonucunda, ekonomi yavaş yavaş dönüyor ve artık insanların kar amacı gütmediği, onurlu bir geçim için çalıştığı yeni bir ekonomik sistem hayat buluyor.


İşleniyor…
Başarılı! Listeye eklendiniz.