Açık Açık Sosyal Girişimler Platformu Yayında!

Ekolojik ve sosyal açıdan adil iş modellerinin güçlendirilmesi için kocaman bir adım attık.⠀
TEB ÖZEL ve Ashoka Türkiye iş birliğinde yürütülen #FarkYaratanYatırımlar projesi kapsamında sürdürülebilir sosyal girişim modellerini desteklemek için yeni bir platformu hayata geçirdik: Açık Açık Sosyal Girişimler

Sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz platformda şimdilik 20 sosyal girişim yer alıyor. Sosyal girişimler, ana amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözmek için ticari faaliyetlerde bulunan yapılardır.

Sosyal girişimler, her ne kadar ekonomik ve ticari yaklaşımları kullanarak çözümler üretseler de kuruluş amacı, değerler, finansal öncelikler, işleyiş ve sosyal etki odağı bakımından ticari girişimlerden ayrılırlar. Ticari girişimler, vasıfları gereği kurucuları/ortakları tarafından kâr amaçlı kurulmuş yapılardır, kârlarını maksimize ederken sosyal ve ekolojik etkilerini optimize etmeyi amaçlarlar. Sosyal girişimler ise toplumsal ya da ekoloji ile ilgili bir sorunu çözmek amacı ile kurulmuş ve bu soruna sürdürülebilir bir çözüm bulmak için yeteri kadar kâr etmesi gereken yapılardır. Sosyal girişimler sosyal ve ekolojik etkilerini maksimize ederken kârlılıklarını optimize etmeye çalışırlar.

Her girişim kendi koşulları içinde varoluş nedenini, gelir modelini, etkisini ve finansal bilgileri paylaşarak ve Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflık içinde sosyal girişimler ekosistemindeki yerini açık açık kamuoyuyla paylaşarak Açık Açık Sosyal Girişim platformuna dahil olabilir.

Faydalanın, Destekleyin

Toplumsal ve/ya ekolojik bir sorunu çözmek amacıyla, sosyal etkiyi kârın önüne koyan sürdürülebilir yapıları desteklemek istiyorsanız

 1. Açık Açık Sosyal Girişim’deki sosyal girişim profillerini inceleyebilir;
 2. Bu girişimlere kurumsal ya da bireysel destek olmak, yatırım yapmak, hibe vermek, buralardan ürün ya da hizmet satın almak isterseniz onlarla doğrudan iletişime geçebilir;
 3. Bugünün ve geleceğin iş modeli sosyal girişimlerin bilinirliğini artırmak için sosyal medyada görünürlüklerine katkı sağlayabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 21.12.2019 tarihinde, saat 14:00’de Dernekli Köyü, Mersinli Mah. No 8 Bayındır/İzmir adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 28.12.2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan tüm üyelere dernek web sitesinde yayınlanarak duyurulmasına;

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun Oluşturulması
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
 5. Denetim kurulu raporunun okunması
 6. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası 
 7. Dernek Organlarının Seçimi
 8. Yönetim Kuruluna Dernek Tüzüğü ve mevzuata uygun olarak şube açma, dernek üyelerinden veya dışarıdan personel istihdamı, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan yardım alma, üst kuruluşlara katılma ve ayrılma ve ayrıca Derneğin yönetimi için gerekli diğer kararları almak için gerekli yetkilerin verilmesi
 9. Gerekli olması halinde dernek işlerinde fiilen çalışmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere uygun görülen dernek üyelerine görev verilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
 10. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü şahıs ve kurumlardan hizmet ve mal alımı konusunu netleştirmek, kolaylaştırmak ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek için Dernek Tüzüğünün 2nci maddesine 12 sıra numarası ile yeni bir paragraf eklenmesi 
 11. Derneğe üye giriş bedelinin kaldırılması ile aidat belirleme, artırma ve eksiltme yetkisinin gerektiğinde Yönetim Kuruluna devri ile ilgili Dernek Tüzüğünün 12nci maddesinin 1nci paragrafında değişiklik yapılması
 12. Genel Kurul tarihine kadar olan üye giriş bedeli ve aidat borçlarının affedilerek silinmesi
 13. Genel Kurul uhdesinde bulunan dernek aidat tutarlarının artırılması ve eksiltilmesi ile birikmiş aidatların affedilmesi yetkisinin 2020-2023 yönetim dönemi için Yönetim Kurulu’na devredilmesi
 14. Dilek ve Temenniler
 15. Kapanış

Kazdağı – Edremit Körfezi Tarımsal Biyoçeşitliliği Türetim Ekonomisi*yle Korunacak!

İçinde bulunduğumuz iklim ve biyoçeşitlilik krizlerinden kurtulmak için adil bir ekonomiye geçilmesi gerektiğini savunan Türetim Ekonomisi Derneği (TED), Kazdağı ve Edremit çevresini öncelikli alan olarak seçip, bölgede ekolojik ve sosyal açılardan adil üretim yapan, doğaya ve insana dost üreticilere yönelik bir proje başlattı.

GEF Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen, Türetim Ekonomisi Derneği, Good4Trust.org ve A&B İletişim ortaklığında, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin ve Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği’nin de katkılarıyla yürütülecek, ekolojik ve sosyal açılardan adil üretim yapan, doğaya ve insana dost üreticilere yönelik başlatılan proje bir yıl sürecek. Proje kapsamında bölgeden en az 30 adet üreticiyle birlikte çalışılarak, ihtiyaçlarına yönelik atölye ve etkinlikler düzenleyerek bir yıl içerisinde 100.000 liralık satış yapılması hedefleniyor. Proje hedefleri arasında, bölgede kimyasallardan korunan tarım alanlarının tespit edilerek çoğaltılması da yer alıyor.

Türetim Ekonomisi Derneği, bu çalışma ile Türkiye’deki türetici gruplar ile üreticiler arasında, yörenin tarımsal biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla ekonomik-sosyal ve kültürel dayanışmaya dayalı bir modelin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda bölge üreticilerinin içinde yer alacağı bir online çarşı oluşturulması ve her bir üreticinin tanıtıcı videoları çekilerek üretim süreçleri ve beyanları yazılı olarak kayıt altına alınması da proje kapsamında yer alıyor. Yine bu çerçevede, bir yıl içerisinde bölgede en az iki toplantı, bir şenlik düzenlenerek yöre halkının projeyi sahiplenmesi adına çalışılması hedefleniyor.

“Kuzey Ege Çarşısı Açılıyor”

Proje vasıtasıyla ulaşılacak üreticilerden koşulları uygun olanlar belirlendikten sonra, Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı sektörlerde 80’in üzerinde adil üreticiyi bünyesinde barındıran, 12 bin 500’den fazla kayıtlı türetici üyesi olan Good4Trust.org sistemine dâhil edilecekler. Bu projeye özel olarak Good4Trust.org üzerinde hazırlanacak Kuzey Ege Çarşısı vasıtasıyla ürünlerin doğrudan tüm Türkiye’ye ulaşması sağlanacak.

Türetim Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uygar Özesmi, amaçlarını “iyilik ve güven” ekseninde, ekolojik ve adil bir yaşam öneren yeni bir ekonomik sistem olarak tanımlıyor. “Türetim ekonomisi” olarak adlandırılan bu sistemle, adil, çevre ve insana dost üreticileri destekleyen, doğayı kollayan bir toplum, hakkaniyetli yeni bir ekonomik sistem oluşturulması amaçlanıyor. Dr. Özesmi, “Proje kapsamında oluşturulacak “Kuzey Ege Çarşısı” vasıtası ile, kişiler satın aldıkları ürünün nereden geldiğini, nasıl üretildiğini, çevreye zarar verip vermediğini inceleyebilecekler, içleri rahat olarak alışveriş yapabilecekler” diyerek daha çok yerel ürün kullanmaya özen gösteren türeticilerle, adil ve doğaya dost üretim yapan bölge üreticilerini buluşturmaktan mutluluk duyacaklarını belirtiyor ve bir çağrıda bulunuyor: “Eğer siz de bu bölgede yaşıyor, zehirli kimyasal kullanmadan doğayı ve geleceğimizi düşünerek üretim yapıyor ya da böyle üreticileri tanıyorsanız proje, ekibiyle derneğin web sayfası turetimekonomisi.org üzerinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Her türlü sorunuzu info@turetimekonomisi.org adresine iletebilirsiniz.”

*Türetim Ekonomisi Nedir?

Türetim ekonomisi içerisinde tüketici yerine türetici bulunduran yeni bir ekonomik sistem. Bu sistemde, üreticiler, ürünlerini ekolojik ve sosyal açıdan adil bir şekilde üretip kendi aralarında bir tedarik ağı kuruyor. Böylece kendi aralarında, yine kendilerinin oluşturmuş oldukları değerin artmasını sağlıyor. Türeticiler almış oldukları ürünlerle üreticileri desteklerken böyle bir ekonominin gelişmesini sağlıyor ve bu ekonomi ise mevcut tüketim ve kar maksimizasyonunun içine doğru büyüyor. Bu büyüme sonucunda, ekonomi yavaş yavaş dönüyor ve artık insanların kar amacı gütmediği, onurlu bir geçim için çalıştığı yeni bir ekonomik sistem hayat buluyor.

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Türetim Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu 28 Haziran 2019’da toplanarak,
Derneğimizin banka hesaplarına erişiminde karşılaşılan yetki sorunları çözmek amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 12 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14:00’de Dernekli Köyü, Mersinli Mah. No 8 Bayındır/İzmir adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 26 Temmuz 2019 günü çoğunluk şartı aranmaksızın tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan tüm üyelere duyurulmasına;

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun Oluşturulması
 3. Dernek Yönetim Kurulunun Seçimi
 4. Yönetim Kuruluna Dernek Tüzüğü ve mevzuata uygun olarak şube açma, dernek üyelerinden veya dışarıdan personel istihdamı, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan yardım alma, üst kuruluşlara katılma ve ayrılma ve ayrıca Derneğin yönetimi ve temsili için gereken kararları alma için yetki verilmesi
 5. 26 Haziran 2016 sonrasi yönetim kurulunca kabul edilen yeni üyelik başvurularının kabul tarihlerinden itibaren onaylanması
 6. Dilek ve Temenniler
 7. Kapanış

oybirliği ile karar vermiştir.