İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Ağı Projesi

Türetim Ekonomisi Derneği olarak, İzmit Belediyesi ve Good4Trust.org işbirliğinde hayata geçen ve İzmit içerisinde doğaya ve insana dost bir ekonomi için çabalayan İzmit Çarşısı ile birlikte yereldeki işbirliğini güçlendirecek ve karbon emisyonlarını azaltacak Bisiklet Kurye Ağı Projesini 2022 yazında hayata geçiriyoruz.

Bisiklet Kurye Ağı Projesinin fikir temeli kent içi sürdürülebilir ulaşım ve kurye-paket ulaştırma hizmetlerini ortak bir düzlemde buluşturarak geliştirme kaygısına dayanmaktadır. Bisiklet kurye ağı projesi, kent içinde tercih ettiğimiz, ya da seçeneği olmadığını düşündüğümüz alışveriş zincirinin değerlerimize ve korumamız gerekenlere zarar verdiğini belirterek, bunlara bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır. 

İhtiyaçlarımızı karşılayacak ürünlerin nereden ve nasıl geldiği, kimler tarafından ve nasıl bizlere ulaştırıldığı projenin temel sorularını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Ağı Projesi; sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir iletişim ve zaman-maliyet tasarrufu üzerine temellenmiştir. Proje kapsamında sürdürülebilir ulaşım; kent içi kargo hareketliliğinin bisikletle sağlanması ile karbon emisyonunun azaltılmasıyla, ayrıca mevcut bisiklet yollarının erişilebilirlik ve güvenlik açısından geliştirilmesiyle desteklenecektir. Sürdürülebilir iletişim ise üretici ile türetici arasındaki ileşimi halihazırda geliştirmiş olan İzmit Çarşısı’na kurye bileşeninin de eklenmesiyle geliştirilecektir. Kent içerisinde iletilmesi gereken paketlerin gereğinden fazla aşama ve aracıdan geçmesinden sakınarak oluşturulmuş Bisiklet Kurye Ağı Projesi sayesinde paketlerin daha kısa zamanda daha düşük maliyetle ulaştırılması projenin temel hedefidir. 

Birincil fayda olarak; bisiklet ile erişilebilecek bölge içerisindeki paketlerin kargo araçları yerine bu yöntem ile ulaştırılması bireye zaman ve maliyet; çevreye ise karbon emisyonu tasarrufu sağlayacak. İkincil faydalar olarak; kent içi bisiklet hareketliliği artacak, birey ve toplum sağlığı olumlu yönde ilerleyecek, kentteki entegre ulaşım ve erişilebilirlik alternatif yolların kullanılması sayesinde gelişecek, sağlık ve çevre konusunda sosyal farkındalık artacak. Paketlerin kurumlar değil, bireyler tarafından iletiliyor olması kentliler arasındaki iletişimi artıracak, sosyal iletişim güçlenecek ve bu iletişim ağı potansiyel paylaşım ağı projelerinin temelini oluşturacak.

Projenin adımları sırasıyla; katılımcıların belirlenmesi, iletişim ağının kurulması, proje detaylarının katılımcılarla paylaşılması, projede kurye olarak yer almak isteyenlere bisiklet güvenliği ve bisiklet kurye eğitimlerinin verilmesi, uygulamaların başlaması, aylık güncelleme toplantılarının gerçekleştirilmesi ve son olarak kapanış toplantısında diğer belediyeler ile projenin aşamaları ve çıktılarının paylaşılması. 

Kapanış toplantısı kapsamında paylaşılacak olan rehber kitapçık sayesinde oluşturulan ağ hem benzer potansiyel projeler için yol gösterecek hem de kent içi sürdürülebilir ulaşım alanında değişiklik yapmak isteyen belediyelere örnek teşkil edecektir. 

Türetim Ekonomisi Derneği, Good4Trust.org ve İzmit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Ağı Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi ile kurulan KAVŞAK Ağı’ndan mikro hibe desteği almaya hak kazandı. Bisiklet Kurye Projesi, ilk olarak üreticiler ile alıcılar arasında bir alışveriş ve dayanışma platformu olan İzmit Çarşısı’nda uygulanacak. 

Yerel Yönetimler için Bisiklet Kurye Uygulama Rehberi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: