Kadın ve İklim (Kad.im)

“İklim ve Biyoçeşitlilik Krizlerine Karşı Kadın Emeği Projesi”


Türetim Ekonomisi Derneği olarak, Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Kazdağı Koruma Derneği ile ortak olarak yürüttüğümüz Kadın ve İklim (Kad.im) Projesi 2019-2021 yılları arasında hayata geçirilmiştir.

19 ay süren bu proje ile kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini tüm dünyayla paylaşmak; bu grupları bir araya getirerek mücadeleyi ortaklaştırmak ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açmak; bu grupların ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak; çekilen belgesel film ile mücadeleyi görünür kılmak; yayınlanan akademik-bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülen çalışmalara kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. 

Türkiye’de farklı coğrafyalarda iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmekte olan, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulanan proje; kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil etmek, iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile mücadeleye onarıcı faaliyetleri ile katkı sunacak kadın örgütlenmelerini güçlendirmek ve ekolojik mücadele ve savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirmeyi amaçlamıştır. Ekoloji ve ekonominin birbirini desteklediği, aynı yönde ilerlediği kadın örgütlenmelerinin oluşturduğu örnekler ile kadın topluluklarının bir araya gelişlerini ve dayanışmalarını desteklerken, bir yandan da mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasını yolu açılmış, toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde güçlenmelerine destek sağlanmıştır. 

Proje boyunca aşağıdaki çıktılar üretilmiştir;

Proje kapsamında bir araya gelen, iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile mücadele eden emekçi kadın topluluklarının profillerine, hikayelerine ve paylaşımlarına, dünyadan örneklere kadim.org internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Proje internet sitesi: kadim.org

Facebook: https://www.facebook.com/kadinveiklim/
Instagram:https://www.instagram.com/kadinveiklim/
Twitter: https://twitter.com/kadinveiklim

Projeden haberdar olmak için e-posta listemize üye olabilirsiniz. 

https://turetim.org/iletisim/

%d blogcu bunu beğendi: