Kad.İm

“İklim ve Biyoçeşitlilik Krizlerine Karşı Kadın Emeği Projesi”


Türetim Ekonomisi Derneği olarak, Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Kazdağı Koruma Derneği ile ortak olarak başlattığımız Kadın ve İklim Projesi / KAD.İM ile kadın emeğine dayalı toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini tüm dünyayla paylaşmak; bu grupları bir araya getirerek mücadeleyi ortaklaştırmak ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açmak; bu grupların ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak; çekilecek belgesel film ile mücadeleyi görünür kılmak; yayınlanacak akademik-bilimsel nitelikli makale ile çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’de farklı coğrafyalarda iklim ve biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmekte olan, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak temelinde kurgulanan proje; kadınları toplumsal ve ekonomik hayata dahil etmek, iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile mücadeleye onarıcı faaliyetleri ile katkı sunacak kadın örgütlenmelerini güçlendirmek ve ekolojik mücadele ve savunuculuk paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gündeme getirmeyi amaçlıyor. Ekoloji ve ekonominin birbirini desteklediği, aynı yönde ilerlediği kadın örgütlenmelerinin oluşturacağı örnekler ile kadın topluluklarının bir araya gelişlerini ve dayanışmalarını desteklerken, bir yandan da mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasını yolunu açacak, toplulukların farkındalığını arttırarak ekolojik ve sosyal dönüşümü mümkün kılacak şekilde güçlendirecek. 

Proje kapsamında seçilecek iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile mücadele eden emekçi kadın topluluklarının hikayelerine ve paylaşımlarına, dünyadan örneklere blogumuzda ve sosyal medya hesaplarımızda yer veriyor olacağız.
Facebook: https://www.facebook.com/kadinveiklim/

Instagram:https://www.instagram.com/kadinveiklim/

Twitter: https://twitter.com/kadinveiklim

Projeden haberdar olmak için e-posta listemize üye olabilirsiniz. 

https://turetim.org/iletisim/

%d blogcu bunu beğendi: