Mali Tablolar

TÜRETİM EKONOMİSİ DERNEĞİ
BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI
TL20152016201720182019
(Ocak-Haziran)
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER68.383,60
102BANKALAR68.383,60
11 MENKUL KIYMETLER
12 TİCARİ ALACAKLAR
13 DİĞER ALACAKLAR
15 STOKLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR1.189,68
191İNDİRİLECEK KDV1.189,68
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI0,000,000,000,0069.573,28
2 DURAN VARLIKLAR
22 TİCARI ALACAKLAR
23 DİĞER ALACAKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR6.609,32
255DEMİRBAŞLAR6.609,32
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI0,000,000,000,006.609,32
AKTİF TOPLAMI0,000,000,000,0076.182,60
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
32 TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR377,981.007,4510.201,87
336DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR377,981.007,4510.201,87
34 ALINAN AVANSLAR
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24,31
360ÖDENECEK VERGİ VE FONLARI24,31
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI0,000,00377,981.007,4510.226,18
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
42 TİCARİ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
44 ALINAN AVANSLAR
47 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHUKKUKLARI
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI0,000,000,000,000,00
5 ÖZKAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
52 SERMAYE YEDEKLERİ
54 GELİR YEDEKLERİ
57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI
58 GEÇMİŞ YILLAR GELİR NOKSANLARI-377,98-1.007,45
59 DÖNEM NET GELİR FAZLASI (GELİR NOKSANI)0,000,00-377,98-629,4766.963,87
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI0,000,00-377,98-1.007,4565.956,42
PASİF TOPLAMI0,000,000,000,0076.182,60
0,000,000,000,000,00
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 BRÜT GELİRLER68.383,60
602.03ALINAN PROJE DESTEKLERİ68.383,60
61 GELİR İNDİRİMLERİ (-)
62 HİZMET MALİYETİ (-)
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)377,98629,471.419,73
630PROJE GİDERLERİ24,31
632GENEL YÖNETİM GİDERLERİ377,98629,471.395,42
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDERLER (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİRLER
68 OLAĞANDIŞI GİDERLER (-)
69 DÖNEM NET GELİR FAZLASI / (NOKSANI)0,000,00-377,98-629,4766.963,87
%d blogcu bunu beğendi: