Orman Yangınlarına Dirençli Üretim Modelleri Projesi


Türetim Ekonomisi Derneği olarak,  “Yangına Dirençli Üretim Modelleri” Projesini, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Garanti BBVA İşbirliğindeki Türkiye’nin Canı Destek Programı kapsamında ve Good4Trust.org işbirliğinde hayata geçiriyoruz. 

Doğaya ve insana dost üretim yapmaya çalışan adil üreticiler, iklim ve biyoçeşitlilik krizlerine karşı, doğaya onarıcı etkide bulunan faaliyetleriyle gezegeni koruyucu bir rol üstleniyorlar. Bu sebeple adil üreticilerin faaliyetleri, iklim krizinin derinleşmesi ile giderek etkisini artıran orman yangınları tehdidine karşı da kilit bir önem taşıyor. Son yıllarda, yaşadığımız coğrafyada çok büyük alanları etkileyen yangınlar, yangınlara önlem almanın, yangınların yıkıcı etkilerine karşı tek çözüm yolu olduğunu hepimize gösterdi. Yangın dönemleri dışında yangın riskini unutmaya olan yönelim, özellikle geçimini risk altındaki bölgelerden sağlayan üreticilerle bu bölgelerde yaşayan kişileri doğrudan etkiliyor. Ancak ülke içinde ve yurtdışında yapılan çalışmalar gösteriyor ki, orman yangınları riski doğru uygulamaların hayata geçirilmesiyle azaltılabilir. 

Yangına Dirençli Üretim Modelleri Projesi bu bağlamda, orman yangını riskiyle karşı karşıya olan Ege ve Akdeniz Bölgelerinde, doğaya ve insana dost üretim yapmaya çalışan üreticilerin yangına karşı dayanıklı hale gelmesine ve üreticilerin bu çabalarının görünür kılınmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bunu da yangın riskiyle karşı karşıya olan üreticileri güçlendirerek ve onlarla birlikte gerekli bilgi, belge ve deneyimi derleyerek iyi ve dirençli örneklerin yayılmasına katkı sağlayarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Proje kapsamında yapılacak araştırmalar ve alınacak danışmanlıklar ışığında orman yangınından sakınım faaliyetlerini derleyen özgün bir rehber hazırlanacak ve örnek saha uygulamaları hayata geçirilerek bu uygulamaların yaygınlaşması sağlanacak; yangına karşı dirençli üretim yapan ve yapmaya niyetli üreticiler ile bir topluluk oluşturularak üreticilerin bilgi ve deneyim paylaşımı kolaylaştırılacak; iletişim çalışmaları ile bu uygulamaların ve üreticilerin çabalarının görünürlüğü artırılacak; oluşturulacak dijital çarşı sayesinde üreticilerin ekonomik güçlenmesine katkı sunulacaktır. 

%d blogcu bunu beğendi: